Portál kdemipozicia.sk je verejná inzercia (fórum). Všetky užívateľské komentáre sú duševným vlastníctvom daného autora, ktorý za svoje výroky plne zodpovedá.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú užívaním či existenciou tohto webu. Vložené komentáre sú názoroch vkladateľov, nie prevádzkovateľa portálu.

Vloženie inzerátu je podmienené aktiváciou - kliknutím na zaslaný odkaz do v emaile, po vložení inzerátu.

Je zakázáno jakékoli kopírování, duplikování, množení, sbírání, sdílení či poskytování informací na tomto serverů na jiných webech a prostorech. Porušení těchto pravidel může mít za následek porušení autorského zákona a toto právo může být vymáháno soudně, včetně vymáhání způsobené škody.

Prevádzkovateľ tohto portálu si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto obchodné podmienky zmeniť.

Prevádzkovateľ si ďalej vyhradzuje právo kedykoľvek mazať a upravovať vložené inzeráty, najmä ak nespĺňajú tieto podmienky či porušujú niektoré zákony.

Chcete sa na čokoľvek opýtať? Kontaktujte nás na info@kdemipozicia.sk